Vyberte stránku

MED ROOM PLANA

foto_gibus_medroom_plana_9MED ROOM v provedení PLANA se vyrábí jako samostatně stojicí, případně s podpěrným systémem v přední části. Konstrukce se skládá z hliníkových vodicích lišt a podpěrných, obvodových profilů, které jsou spojeny se stojkami. Podpěrný, obvodový profil funguje zároveň jako žlab a slouží ke sběru vody stékající z látky. U tohoto systému nelze volit sklon konstrukce, ten je vždy 0o. Odtok vody lze volit vlevo, nebo vpravo. Odvod vody ze žlabu je zajištěný skrze stojky.
Mediterána je kotvena buď pomocí konzol umístěných na konci vodicích lišt a přes držáky, které jsou součástí stojek, případně v provedení jako samostatně stojicí je kotvena pouze přes držáky, které jsou součástí stojek. Konstrukce může být tvořena až ze dvou modulů, které umožňují zakrytí prostoru o šířce 10 metrů a výsuvu 7 metrů. V případě jednoho modulu pak dovoluje zakrytí prostoru o šířce 5 metrů a výsuvu 10 metrů. Ovládání je možné pouze motoricky. Výsuv látky je zajištěný trubkovým motorem umístěným v hnací hřídeli. Motorový prostor je třeba zakrýt stříškou, ta je kotvena na podpěrné profily stříšky a vodicí lišty.