Vyberte stránku

MED ROOM MAKI

medroom_makiMED ROOM v provedení MAKI se vyrábí jako samostatně stojicí, případně s podpěrným systémem v přední části. Konstrukce se skládá z hliníkových vodicích lišt a podpěrných, obvodových profilů, které jsou spojeny se stojkami. Podpěrný, obvodový profil funguje zároveň jako žlab a slouží ke sběru vody stékající z látky. U tohoto systému nelze volit sklon konstrukce, ten je vždy 0o. Odtok vody lze volit vlevo, nebo vpravo. Odvod vody ze žlabu je zajištěný skrze stojky.
Mediterána je kotvena buď pomocí konzol umístěných na konci vodicích lišt a přes držáky, které jsou součástí stojek, případně v provedení jako samostatně stojicí je kotvena pouze přes držáky, které jsou součástí stojek. Konstrukce může být tvořena pouze jedním modulem, ten dovoluje zakrytí prostoru až o šířce 5 metrů a výsuvu 10 metrů. Ovládání je možné pouze motoricky. Výsuv látky je zajištěný trubkovým motorem umístěným v hnací hřídeli. Motorový prostor je třeba zakrýt stříškou, ta je kotvena na podpěrné profily stříšky a vodicí lišty.

MAKI konstrukce: Všechny komponenty jsou zakryté obvodovým profilem. Výhodou je nižší výška nábalu látky, jelikož látka není volně visící, ale je navíjena na jednotlivé hřídele. To umožňuje použít nosný, obvodový profil s nižší výškou než u PLANA provedení. Odtok vody je standardně vpravo, případně vlevo.